Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka

Rok pierwszego powołania Komitetu i krótka historia
Komitet powstał w roku 1961 z inicjatywy i dzięki osobistemu zaangażowaniu prof. dra hab. Aleksandra Szczygła, który doceniał rolę i znaczenie nauki o żywieniu człowieka w utrzymaniu zdrowia i rozwoju społeczeństwa. Komitet został powołany Uchwałą nr 10/61 przez Prezydium PAN w dniu 24 października 1961 roku, jako Międzywydziałowy Komitet Żywienia Ludności

O komitecie

Działał on pod taką nazwą przy Prezydium PAN w latach 1961-1972, a w maju 1972 roku został przekształcony w Wydziałowy Komitet Żywienia Ludności i organizacyjnie włączony do komitetów działających w VI Wydziale Nauk Medycznych
PAN. W konsekwencji jego pierwotną nazwę zmieniono Uchwałą Prezydium PAN nr 3/78 z dnia 17 stycznia 1978 roku na Komitet Żywienia Człowieka. Ze względu na reformę Polskiej Akademii Nauk i ograniczenie liczby komitetów w Wydziałach, w kadencji 2001- 2003 Wydział Nauk Medycznych połączył Komitet Epidemiologii z Komitetem Żywienia Człowieka w jeden komitet o nazwie Komitet Epidemiologii Profilaktyki Chorób i Żywienia Człowieka. Formuła ta nie sprawdziła się i ww. Komitet rozwiązano uchwałą Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 18 grudnia 2003 roku i powtórnie przywrócono samodzielność
Komitetu pod nazwą, pod którą działa do dnia dzisiejszego, Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka.

Członkowie

Władze

Struktura organizacyjna

Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout, and printing in place of English to emphasise design elements over content. It’s also called placeholder (or filler) text. It’s a convenient tool for mock-ups. It helps to outline the visual elements of a document or presentation, eg typography, font, or layout. Lorem ipsum is mostly a part of a Latin text by the classical author and philosopher Cicero. Its words and letters have been changed by addition or removal, so to deliberately render its content nonsensical; it’s not genuine, correct, or comprehensible Latin anymore. While lorem ipsum’s still resembles classical Latin, it actually has no meaning whatsoever. As Cicero’s text doesn’t contain the letters K, W, or Z, alien to latin, these, and others are often inserted randomly to mimic the typographic appearence of European languages, as are digraphs not to be found in the original.

-

Formularz kontaktowy

    Zapisując się na wydarzenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych