Szanowni Państwo,

Istnieje możliwość wykorzystania kwestionariusza KomPAN w wersji on-line do zbierania danych na potrzeby własnych badań naukowych.

Proponujemy dwa alternatywne sposoby gromadzenia danych na platformie – do wyboru przez badacza:

1. samodzielne administrowanie z własnego konta – badacz otrzyma kopię wersji on-line kwestionariusza, którą samodzielnie umieści na platformie na własnym koncie, którego będzie wyłącznym administratorem,

2. z konta UWM – wykorzystanie jednego konta administrowanego przez Katedrę Żywienia Człowieka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – po zgromadzeniu danych badacz otrzyma plik w formacie Excel z danymi pochodzącymi wyłącznie z jego badań.

Badacz, w obu przypadkach, nie ponosi żadnych kosztów na rzecz zespołu.

Za gromadzenie danych na ‘koncie UWM’ odpowiada zespół w składzie:

Pobierz szczegółowe informacje

Pobierz deklarację