Poniżej załączony dokument zawiera ustalenia podjęte podczas spotkania Zespołu Ekspertów towarzystw i instytutów naukowych zorganizowanych pod patronatem Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych w dniu 12 września 2017 r.

Stanowisko Zespołu Ekspertów