Zespół Żywienia Dzieci i Młodzieży - przew. prof. dr hab. Piotr SOCHA
Zespół Dietetyki - przew. prof. dr hab. Agata WAWRZYNIAK
Zespół Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia - przew. prof. dr hab. Marzena JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ
Zespół Higieny Żywności i Żywienia - przew. dr hab. Jerzy BERTRANDT, prof. WIHE

Committee Structure

Sections of:
1. Dietetics
2. Hygiene of Food and Nutrition
3. Behavioral Conditions of Nutrition
4. Children and Youth Nutrition