KOMISJE

Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

Dr hab. Jerzy BERTRANDT– Przewodniczący

Dr hab. Katarzyna SOCHA – Zastępca przewodniczącego

Prof. dr hab. Maria BORAWSKA

Dr hab. Barbara BOBROWSKA-KORCZAK, prof. uczelni 

Dr hab. Renata MARKIEWICZ-ŻUKOWSKA

Dr hab. Zbigniew MARZEC

Dr hab. Hanna MOJSKA, prof. uczelni

Prof. dr hab. n. farm. Regina OLĘDZKA

Prof. dr hab. n. farm. Juliusz PRZYSŁAWSKI

Prof. dr hab. n. farm. Małgorzata SCHLEGEL-ZAWADZKA 

Dietetyki

Prof. dr hab. Agata WAWRZYNIAK – Przewodnicząca

Dr hab. Ewa LANGE – Zastępca przewodniczącej

Prof. dr hab. Maria BORAWSKA

Prof. dr hab. Monika BRONKOWSKA
Dr hab. Magda CZŁAPKA-MATYASIK
Dr Danuta GAJEWSKA – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dietetyki
Dr hab. Anna KOŁŁAJTIS-DOŁOWY
Dr hab. Katarzyna PRZYBYŁOWICZ, prof. uczelni
Dr hab. Iwona TRACZYK, prof. uczelni
Dr hab. Małgorzata WOŹNIEWICZ

Żywienia Dzieci i Młodzieży

Dr hab. Halina WEKER – Przewodnicząca

Prof. dr hab. Mariola FRIEDRICH – Zastępca przewodniczącej

Prof. dr hab. Jadwiga CHARZEWSKA
Dr hab. Anna DŁUGOSZ, prof. uczelni
Prof. dr hab. Jadwiga HAMUŁKA
Dr hab. Joanna SADOWSKA, prof. uczelni
Prof. dr hab. n. med. Piotr SOCHA
Prof. dr hab. n. med. Jarosław WALKOWIAK
Dr hab. Katarzyna ZABŁOCKA-SŁOWIŃSKA, prof. uczelni 

Żywienia Osób Dorosłych i Starszych

Dr hab. Katarzyna PRZYBYŁOWICZ – Przewodnicząca

Prof. dr hab. Danuta GÓRECKA – Zastępca przewodniczącej

Dr hab. Jolanta CZARNOCIŃSKA, prof. uczelni

Dr hab. Małgorzata DRYWIEŃ, prof. uczelni 

Prof. dr hab. Mariola FRIEDRICH
Prof. dr hab.
Joanna GROMADZKA-OSTROWSKA
Prof. dr hab. Anna GRONOWSKA-SENGER
Prof. dr hab. Marzena JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ
Prof. dr hab.
Teresa LESZCZYŃSKA

TASK FORCES

Food and Nutrition Safety

Dr hab. Jerzy BERTRANDT– Team Leader

Dr hab. Katarzyna SOCHA – Vice Team Leader

Prof. dr hab. Maria BORAWSKA

Dr hab. Barbara BOBROWSKA-KORCZAK
Dr hab. Renata MARKIEWICZ-ŻUKOWSKA
Dr hab. Zbigniew MARZEC
Dr hab. Hanna MOJSKA
Prof. dr hab. n. farm. Regina OLĘDZKA
Prof. dr hab. n. farm. Juliusz PRZYSŁAWSKI
Prof. dr hab. n. farm. Małgorzata SCHLEGEL-ZAWADZKA

Dietetics

Prof. dr hab. Agata WAWRZYNIAK – Team Leader

Dr hab. Ewa LANGE – Vice Team Leader

Prof. dr hab. Maria BORAWSKA
Prof. dr hab. Monika BRONKOWSKA
Dr hab. Magda CZŁAPKA-MATYASIK
Dr Danuta GAJEWSKA
Dr hab. Anna KOŁŁAJTIS-DOŁOWY
Dr hab. Katarzyna PRZYBYŁOWICZ
Dr hab. Iwona TRACZYK
Dr hab.
Małgorzata WOŹNIEWICZ

Children and Adolescents Nutrition

Dr hab. Halina WEKER – Team Leader

Prof. dr hab. Mariola FRIEDRICH – Vice Team Leader

Prof. dr hab. Jadwiga CHARZEWSKA
Dr hab. Anna DŁUGOSZ
Prof. dr hab. Jadwiga HAMUŁKA
Dr hab. Joanna SADOWSKA
Prof. dr hab. n. med. Piotr SOCHA
Prof. dr hab. n. med. Jarosław WALKOWIAK
Dr hab. Katarzyna ZABŁOCKA-SŁOWIŃSKA

Adults and Elderly Nutrition

Dr hab. Katarzyna PRZYBYŁOWICZ – Team Leader

Prof. dr hab. Danuta GÓRECKA – Vice Team Leader

Dr hab. Jolanta CZARNOCIŃSKA
Dr hab. Małgorzata DRYWIEŃ
Prof. dr hab. Mariola FRIEDRICH
Prof. dr hab. Joanna GROMADZKA-OSTROWSKA
Prof. dr hab. Anna GRONOWSKA-SENGER
Prof. dr hab. Marzena JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ
Prof. dr hab.
Teresa LESZCZYŃSKA