KOMISJE

 

Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

Dr hab. Jerzy BERTRANDT– Przewodniczący

Dr hab. Katarzyna SOCHA – Zastępca przewodniczącego

 

Dietetyki

Prof. dr hab. Agata WAWRZYNIAK – Przewodnicząca

Dr hab. Ewa LANGE – Zastępca przewodniczącej

 

Żywienia Dzieci i Młodzieży

Dr hab. Halina WEKER – Przewodnicząca

Prof. dr hab. Mariola FRIEDRICH – Zastępca przewodniczącej

 

Żywienia Osób Dorosłych i Starszych

Dr hab. Katarzyna PRZYBYŁOWICZ – Przewodnicząca

Prof. dr hab. Danuta GÓRECKA – Zastępca przewodniczącej

 

TASK FORCES

 

Food and Nutrition Safety

Dr hab. Jerzy BERTRANDT– Team Leader

Dr hab. Katarzyna SOCHA – Vice Team Leader

 

Dietetics

Prof. dr hab. Agata WAWRZYNIAK – Team Leader

Dr hab. Ewa LANGE – Vice Team Leader

 

Children and Adolescents Nutrition

Dr hab. Halina WEKER – Team Leader

Prof. dr hab. Mariola FRIEDRICH – Vice Team Leader

 

Adults and Elderly Nutrition

Dr hab. Katarzyna PRZYBYŁOWICZ – Team Leader

Prof. dr hab. Danuta GÓRECKA – Vice Team Leader