AktualnościW zawiązku z projektem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk przygotował opinię, której treść zamieszczono poniżej.

Opinia KNŻC PAN

Kwestionariusz KomPAN został opracowany w roku 2014 przez Zespół Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN, pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Gawęckiego. Zgodność wewnętrzną kwestionariusza KomPAN sprawdzono w badaniach ogólnopolskich w latach 2014-2015, pod kierunkiem prof. dr hab. Lidii Wądołowskiej.

Wyniki badań

Skład Osobowy Komisji Wyborczej:

prof. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz - przewodnicząca

dr hab. Halina Weker, prof. IMiD - członek komisji

prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger - członek Komisji

mgr inż. Mariola Araucz - sekretarz

Uchwała  Regulamin

Stanowisko Zespołu Ekspertów dotyczące roli przekąsek w zdrowym żywieniu

W dniu 16 października 2015, w Pałacu Staszica w Warszawie, odbyła się kolejna Konferencja z cyklu "Żywność, żywienie a zdrowie" pt.: "Żywność modyfikowana genetycznie - wady i zalety". Program Streszczenie

Podkategorie