AktualnościKwestionariusz KomPAN® wraz z procedurą opracowania danych żywieniowych jest dostępny w wersji anglojęzycznej. Wydawcą książki (w wersji elektronicznej) jest Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Mamy nadzieję, że anglojęzyczna wersja kwestionariusza okaże się przydatnym narzędziem badawczym do zbierania danych żywieniowych w badaniach o zasięgu międzynarodowym.

Zachęcamy badaczy do korzystania z kwestionariusza KomPAN® i podkreślamy, że jego użycie w celach naukowych, dydaktycznych lub komercyjnych nie wymaga uzyskania zgody od autorów.

KomPAN® i procedura opracowania danych (EN)

 

Zakład Żywienia Człowieka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Komitetem Nauki o Żywieniu Człowieka PAN i Polskim Towarzystwem Nauk Żywieniowych – Oddział Warszawski, zapraszają na X Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka. Tegoroczna ogólnopolska konferencja pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora WUM prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia jest zatytułowana „Wybrane współczesne problemy żywienia człowieka” i odbędzie się 18 kwietnia 2018 w Centrum Dydaktycznym WUM w Warszawie.

Program konferencji

Urozmaicona, zbilansowana dieta dostosowana do wieku i zapotrzebowania organizmu, zawierająca żywność o małym stopniu przetworzenia, obfitująca w warzywa i owoce oraz unikanie nadmiaru soli i żywności wysokoprzetworzonej, a także rozsądne stosowanie antybiotykoterapii lub innych leków i suplementów diety, korzystnie wpływają na skład mikroflory (mikrobioty) jelitowej i w konsekwencji mogą zmniejszać ryzyko niektórych chorób, a zatem mogą być rekomendowane ludziom w każdym wieku, od narodzin do późnej starości. Skuteczność profilaktyki i wspomagania terapii chorób za pomocą probiotyków wymaga zapewnienia podaży wysokiej jakości probiotyków i żywności probiotycznej o udowodnionym korzystnym wpływie na organizm człowieka. Wymaga to ustalenia odrębnych norm gwarantujących odpowiednią jakość mikrobiologiczną, funkcjonalną i przechowalniczą produktów tej kategorii. Zgromadzone dowody na korzystne odziaływanie zrównoważonej mikrobioty układu pokarmowego na zmniejszanie ryzyka wielu chorób są wystarczające, aby spożycie mikroorganizmów probiotycznych rekomendować jako ważny element profilaktyki i wspomagania leczenia tych chorób.

Więcej informacji z cyklicznej konferencji „Żywność, żywienie a zdrowie”, współorganizowanej przez Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka oraz Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk, która odbyła się w dniu 23 listopada 2017 roku w Warszawie dostępnych jest w materiałach konferencyjnych

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu wraz z Komitetem Nauki o Żywieniu Człowieka, pod patronatem Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych oraz Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, w dniu 28 listopada 2016 roku zorganizowały VIII konferencję z cyklu „Żywność, żywienie a zdrowie” pt. „Interakcje składników żywności – aspekty technologiczne i żywieniowe”. Oba Komitety począwszy od 2009 r. corocznie organizują tego typu spotkania skupiające naukowców, przedstawicieli przemysłu, różnych ośrodków związanych z żywnością, żywieniem oraz zdrowiem, jak również studentów i konsumentów. W tegorocznej konferencji Sala Lustrzana Pałacu Staszica w Warszawie została wypełniona po brzegi, a zgromadzeni mieli możliwość wysłuchania następujących wykładów:

  1. „Interakcje składników żywności w trakcie reakcji Maillarda” - Dr hab. inż. Wiesław Wiczkowski, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badania Żywności PAN, Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności;
  2. „Polifenole - interakcje w żywności” - Dr hab. inż. Anna Gramza-Michałowska, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Technologii Żywienia Człowieka;
  3. „Mechanizmy i skutki interakcji pomiędzy lekami i składnikami pokarmowymi” - Prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Biernat, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka;
  4. „Interakcje składników mineralnych w żywności i organizmie” - Dr hab. n farm. Katarzyna Socha, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Bromatologii.

Konferencja stała się przestrzenią do wymiany poglądów i doświadczeń. Zwrócono także uwagę na konieczność informowania społeczeństwa o bieżącym stanie wiedzy dotyczącym interakcji składników żywności w trakcie przetwarzania, jak również interakcji związanej z jednoczesnym przyjmowaniem żywności oraz leków lub suplementów diety.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi.

Materiały konferencyjne

Subcategories