AktualnościPopierając działania, które są ukierunkowane na promowanie prozdrowotnych wyborów konsumentów w celu poprawy zdrowia Polaków poprzez przeciwdziałanie otyłości i innym chorobom dietozależnym, Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN opracował stanowisko do projektu Ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumenckich.

W przygotowanym stanowisku, Członkowie Komitetu zgłosili obawę, że projekt Ustawy, wbrew zadeklarowanej idei promowania prozdrowotnych wyborów konsumentów, zawiera rozwiązania, które mogą stymulować wybory konsumentów przeciwne do zamierzonych. Członkowie Komitetu wyrazili przekonanie, że należy skłaniać konsumentów do zaspakajania pragnienia przez picie wody zamiast słodzonych napojów.

Tekst stanowiska została zaakceptowana jednomyślnie przez Członków Komitetu, które odbyło się elektronicznie w dniu 22 maja 2020.

Tekst stanowiska

Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk

Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN

zapraszają do uczestnictwa w dniu 26 listopada 2019 roku w konferencji z cyklu „Żywność, żywienie a zdrowie”, pt. „Opakowania i dodatki do żywności – aspekty technologiczne i zdrowotne” organizowanej w Warszawie w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72). Konferencja ma charakter otwarty i jest bezpłatna - wymagane jest jednak zgłoszenie uczestnictwa na adres: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program konferencji

Materiały konferencyjne

Z ogromną przyjemnością udostępniamy nowe narzędzie badawcze, które powstało w porozumieniu i współpracy z Członkami Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN.

Kalkulator służy do oceny spożycia składników pokarmowych na poziomie indywidualnym, metodą prawdopodobieństwa z wykorzystaniem norm żywienia – normy EAR (średniego zapotrzebowania w grupie) i normy AI (wystarczającego spożycia) oraz poziomu UL (górnego tolerowanego poziomu spożycia).

Zachęcamy do bezpłatnego korzystania z kalkulatora, który dostępny jest w zakładce "kalkulator".

Autorzy: prof. dr hab. Lidia Wądołowska i mgr Monika Kopeć, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Pani Prof. dr hab. Annie Brzozowskiej i mgr inż. Beacie Krusińskiej składamy serdeczne podziękowania za cenne uwagi dotyczące kwestii merytorycznych

Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk

Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN

zapraszają do uczestnictwa w dniu 7 listopada 2018 roku w konferencji z cyklu „Żywność, żywienie a zdrowie”,

pt. „Woda w żywności i żywieniu - aspekty technologiczne i zdrowotne”

organizowanej w Warszawie w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72)

Konferencja ma charakter otwarty i jest bezpłatna - wymagane jest jednak zgłoszenie uczestnictwa na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program konferencji

Materiały konferencyjne

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku zmarł prof. dr hab. Jan Jeszka, wieloletni Kierownik Katedry Higieny Żywienia Człowieka i Zakładu Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, organizator kierunku studiów ‘dietetyka’, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloletni członek Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk i Przewodniczący Zespołu Dietetyki tegoż Komitetu.

 

W szerokich zainteresowaniach naukowych Profesora mieściły się m.in. badania nad metabolizmem energii, etiologią i dietetycznym leczeniem otyłości oraz możliwościami zastosowania żywności bioaktywnej w poprawie zdrowia ludzi. W Osobie Profesora wszyscy utraciliśmy wybitnego Naukowca, wspaniałego Wychowawcę młodych kadr i zasłużonego Nauczyciela. Odszedł Człowiek, którego życzliwość i dar zjednywania ludzi – ceniliśmy, a błyskotliwy umysł – podziwialiśmy, dobry Kolega i Przyjaciel wielu z nas.

 

Rodzinie i najbliższym Profesora wyrazy głębokiego współczucia składają

Członkowie Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk.

 

Senat Żałobny odbędzie się w poniedziałek 30 kwietnia o godz. 9.00

w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 4 maja o godz. 11.10

na cmentarzu komunalnym Junikowo w Poznaniu.

Subcategories