Zakład Żywienia Człowieka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Komitetem Nauki o Żywieniu Człowieka PAN i Polskim Towarzystwem Nauk Żywieniowych – Oddział Warszawski, zapraszają na X Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka. Tegoroczna ogólnopolska konferencja pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora WUM prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia jest zatytułowana „Wybrane współczesne problemy żywienia człowieka” i odbędzie się 18 kwietnia 2018 w Centrum Dydaktycznym WUM w Warszawie.

Program konferencji