Kwestionariusz KomPAN® wraz z procedurą opracowania danych żywieniowych jest dostępny w wersji anglojęzycznej. Wydawcą książki (w wersji elektronicznej) jest Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Mamy nadzieję, że anglojęzyczna wersja kwestionariusza okaże się przydatnym narzędziem badawczym do zbierania danych żywieniowych w badaniach o zasięgu międzynarodowym.

Zachęcamy badaczy do korzystania z kwestionariusza KomPAN® i podkreślamy, że jego użycie w celach naukowych, dydaktycznych lub komercyjnych nie wymaga uzyskania zgody od autorów.

KomPAN® i procedura opracowania danych (EN)