Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku zmarł prof. dr hab. Jan Jeszka, wieloletni Kierownik Katedry Higieny Żywienia Człowieka i Zakładu Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, organizator kierunku studiów ‘dietetyka’, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloletni członek Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk i Przewodniczący Zespołu Dietetyki tegoż Komitetu.

 

W szerokich zainteresowaniach naukowych Profesora mieściły się m.in. badania nad metabolizmem energii, etiologią i dietetycznym leczeniem otyłości oraz możliwościami zastosowania żywności bioaktywnej w poprawie zdrowia ludzi. W Osobie Profesora wszyscy utraciliśmy wybitnego Naukowca, wspaniałego Wychowawcę młodych kadr i zasłużonego Nauczyciela. Odszedł Człowiek, którego życzliwość i dar zjednywania ludzi – ceniliśmy, a błyskotliwy umysł – podziwialiśmy, dobry Kolega i Przyjaciel wielu z nas.

 

Rodzinie i najbliższym Profesora wyrazy głębokiego współczucia składają

Członkowie Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk.

 

Senat Żałobny odbędzie się w poniedziałek 30 kwietnia o godz. 9.00

w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 4 maja o godz. 11.10

na cmentarzu komunalnym Junikowo w Poznaniu.