Popierając działania, które są ukierunkowane na promowanie prozdrowotnych wyborów konsumentów w celu poprawy zdrowia Polaków poprzez przeciwdziałanie otyłości i innym chorobom dietozależnym, Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN opracował stanowisko do projektu Ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumenckich.

W przygotowanym stanowisku, Członkowie Komitetu zgłosili obawę, że projekt Ustawy, wbrew zadeklarowanej idei promowania prozdrowotnych wyborów konsumentów, zawiera rozwiązania, które mogą stymulować wybory konsumentów przeciwne do zamierzonych. Członkowie Komitetu wyrazili przekonanie, że należy skłaniać konsumentów do zaspakajania pragnienia przez picie wody zamiast słodzonych napojów.

Tekst stanowiska została zaakceptowana jednomyślnie przez Członków Komitetu, które odbyło się elektronicznie w dniu 22 maja 2020.

Tekst stanowiska