zofia zachwieja

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 lutego 2022 roku zmarła Prof. dr hab. Zofia Zachwiejowa.

Prof. dr hab. Zofia Zachwiejowa była absolwentką Akademii Medycznej w Krakowie, w której uzyskała tytuł magistra farmacji (1958), stopień doktora nauk z zakresu farmacji (1967) za rozprawę pt. „Badania fitochemiczne nad korzeniem cykorii podróżnika (Cichorium intybus L.)” oraz stopień doktora habilitowanego z zakresu farmacji (1984) na podstawie  rozprawy pt. „Badania nad fenolokwasami pochodnymi kwasu cynamonowego”.

Pani Profesor była wieloletnim Członkiem Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk, a na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Krakowie przez wiele lat pełniła funkcję kierownika Zakładu Bromatologii. Była cenionym naukowcem i Mistrzem inspirującym młodych badaczy. Pod Jej kierunkiem pięcioro pracowników uzyskało stopień doktora nauk farmaceutycznych.

Dorobek naukowy Pani Profesor Zofii Zachwiejowej obejmuje ponad 100 publikacji naukowych i prawie 200 doniesień konferencyjnych, a dotyczy substancji bioaktywnych pochodzenia roślinnego oraz oddziaływania skażeń środowiskowych na zawartość szkodliwych metali w żywności i ich stężenie w organizmie dzieci. Ważną pozycję w dorobku pełni wydana (2016) pod Jej redakcją monografia pt. „Leki i pożywienie – interakcje”, którą Prezes Polskiej Akademii Nauk (2017), na wniosek Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN, wyróżnił jako wybitną monografię naukową z zakresu żywienia człowieka.

W naszej pamięci na zawsze pozostanie Jej życzliwość dla ludzi i ciepły uśmiech.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 marca 2022 r. o godz. 12:20 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.