W dniu 14 listopada 2012 roku odbyła się IV konferencja z cyklu "Żywność, żywienie a zdrowie" pod hasłem "Postępy w nauce o białkach: aspekty technologiczne i zdrowotne"

14 listopada 2012 roku, Pałac Staszica Sala Lustrzana

ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Organizatorzy:
Komitet Nauk o Żywności PAN
Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN
PROGRAM KONFERENCJI
11.00-11.15 Otwarcie, Przewodniczący Komitetów oraz Dziekani i Przedstawiciele Wydziałów II i V PAN
11.15-11.45 "Bioaktywne białka żywności" - prof. dr hab. Józefa Chrzanowska, dr Anna Dąbrowska, dr inż. Marek Szołtysik, prof. dr hab. Antoni Polanowski (Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
11.45-12.15 „Białka mięśniowe a jakość mięsa. Od genu do menu" - prof. dr hab. Edward Pospiech (Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
12.15-12.45 „Współczesne poglądy na temat żywieniowej i zdrowotnej roli białek" - prof. dr hab. Mariola Friedrich (Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
12.45-13.15 „Postępy wiedzy w badaniach nad zapotrzebowaniem na białko w świetle ostatnich dowodów" - prof. dr hab. Piotr Socha, prof. dr hab. Jadwiga Charzewska, prof. dr hab. Mirosław Jarosz (Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie)
13.15-13.45 Przerwa
13.45-15.45 Dyskusja - "Postęp w technologii i nauce o białkach"
Moderatorzy: prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger, prof. dr hab. Andrzej Lenart
  • Czy i jakie działania podejmowane są dla poprawy jakości białek i prawidłowego żywienia w Polsce?
  • Czy białka spełniają oczekiwania prozdrowotne?
  • Czy zmiany wprowadzane w białkach to ryzyko czy konieczność?
15.45 Zakończenie