IV Sympozjum "Standardy Gastroenterologiczne, Hepatologiczne i Żywieniowe
w praktyce lekarza rodzinnego i pediatry"
Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa 22-23 listopada 2013
Posiedzenie Zespołu Żywienia Dzieci i Młodzieży
Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN odbędzie się w drugim dniu Sympozjum.