Światowy Kongres Żywienia/International Congress of Nutrition
"Joining Cultures through Nutrition"
15-20 września 2013, Granada, Hiszpania