Zespół Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk, opracował Kwestionariusz do badania poglądów i zwyczajów żywieniowych... Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Jana Gawęckiego.

Szanowni Państwo, wszystkich użytkowników korzystających z kwestionariusza prosimy o zgłaszanie uwag na adres komitetu.