Kwestionariusz KomPAN został opracowany w roku 2014 przez Zespół Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN, pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Gawęckiego. Zgodność wewnętrzną kwestionariusza KomPAN sprawdzono w badaniach ogólnopolskich w latach 2014-2015, pod kierunkiem prof. dr hab. Lidii Wądołowskiej.

Wyniki badań