Regulamin trybu wyboru członków i organów do komitetów naukowych