Kalkulator służy do oceny spożycia składników pokarmowych na poziomie indywidualnym, metodą prawdopodobieństwa z wykorzystaniem norm żywienia – normy EAR (średniego zapotrzebowania w grupie) i normy AI (wystarczającego spożycia) oraz poziomu UL (górnego tolerowanego poziomu spożycia).

Zachęcamy do bezpłatnego korzystania z kalkulatora, który dostępny jest tutaj.

Autorzy: prof. dr hab. Lidia Wądołowska i mgr Monika Kopeć, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Pani Prof. dr hab. Annie Brzozowskiej i mgr inż. Beacie Krusińskiej składamy serdeczne podziękowania za cenne uwagi dotyczące kwestii merytorycznych