Z przyjemnością pragniemy podzielić się z Państwem nowym stanowiskiem Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka przygotowanym wspólnie z Komitetem Nauk o Żywności i Żywieniu PAN Wydz. II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w sprawie żywieniowych, zdrowotnych i technologicznych aspektów stosowania nutraceutyków.

Wzrastające zainteresowanie nutraceutykami wynika z oczekiwań coraz większej grupy konsumentów w stosunku do żywności, aby poza funkcjami odżywczymi, spełniała także funkcje profilaktyczne, a nawet lecznicze. Określenie „nutraceutyki” jest powszechnie stosowane do środków spożywczych pochodzenia roślinnego lub mikrobiologicznego, łączących w sobie wartości żywieniowe (nutritional value) z cechami produktów leczniczych (pharmaceuticals). W świetle najnowszych badań naukowych należy stwierdzić, iż błędne jest założenie, że nutraceutyki tworzone przez dodawanie do nich kolejnych witamin, składników mineralnych lub innych związków bioaktywnych będą miały korzystny wpływ na zdrowie konsumenta, a takie podejście może przynieść więcej szkody niż rzeczywistych korzyści. Biorąc powyższe pod uwagę, Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka wraz z Komitetem Nauk o Żywności i Żywieniu PAN zalecają przed wprowadzeniem na rynek przebadanie w układach modelowych zarówno in vitro, jak i in vivo aktywności każdego wyprodukowanego potencjalnego nutraceutyku. Zapraszamy do lektury pełnej treści stanowiska - tekst stanowiska