Zakres działania

Komitet został powołany w 1961 r. Zakres działania to nauka o żywieniu człowieka, dietetyka, aspekty profilaktyczne i zdrowotne w populacjach ludzkich, fizjologia i patologia żywienia, ocena stanu odżywienia, żywienie dzieci młodzieży, edukacja żywieniowa.

Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Żywieniowych (IUNS). Członek komitetu prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka jest członkiem Rady Unii (Council Member). Strona internetowa IUNS - www.iuns.org

Komitet koordynuje współpracę z Federacją Europejskich Towarzystw Żywieniowych (FENS). Przedstawicielem Polski jest członek komitetu i przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych - prof. dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW, a koordynatorem ds. specjalnych (Task Force coordinator) jest prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka. Strona internetowa FENS znajduje się pod adresem: https://fensnutrition.org/ Komitet bierze udział w pracach Europejskiej Akademii Nauk Żywieniowych (EANS), a przedstawicielem Polski w EANS jest prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger, pełniąca w latach 1995-2004 funkcję wiceprezydenta tej organizacji.

Komitet współpracuje z Polskim Towarzystwem Nauk Żywieniowych, Polskim Towarzystwem Technologów Żywności, Polskim Towarzystwem Higienicznym, Polskim Towarzystwem Dietetyki oraz wieloma ośrodkami i placówkami naukowymi objętymi właściwościami dyscyplin reprezentowanych przez komitet.