Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu wraz z Komitetem Nauki o Żywieniu Człowieka, pod patronatem Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych oraz Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, w dniu 28 listopada 2016 roku zorganizowały VIII konferencję z cyklu „Żywność, żywienie a zdrowie” pt. „Interakcje składników żywności – aspekty technologiczne i żywieniowe”. Oba Komitety począwszy od 2009 r. corocznie organizują tego typu spotkania skupiające naukowców, przedstawicieli przemysłu, różnych ośrodków związanych z żywnością, żywieniem oraz zdrowiem, jak również studentów i konsumentów. W tegorocznej konferencji Sala Lustrzana Pałacu Staszica w Warszawie została wypełniona po brzegi, a zgromadzeni mieli możliwość wysłuchania następujących wykładów:

  1. „Interakcje składników żywności w trakcie reakcji Maillarda” - Dr hab. inż. Wiesław Wiczkowski, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badania Żywności PAN, Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności;
  2. „Polifenole - interakcje w żywności” - Dr hab. inż. Anna Gramza-Michałowska, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Technologii Żywienia Człowieka;
  3. „Mechanizmy i skutki interakcji pomiędzy lekami i składnikami pokarmowymi” - Prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Biernat, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka;
  4. „Interakcje składników mineralnych w żywności i organizmie” - Dr hab. n farm. Katarzyna Socha, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Bromatologii.

Konferencja stała się przestrzenią do wymiany poglądów i doświadczeń. Zwrócono także uwagę na konieczność informowania społeczeństwa o bieżącym stanie wiedzy dotyczącym interakcji składników żywności w trakcie przetwarzania, jak również interakcji związanej z jednoczesnym przyjmowaniem żywności oraz leków lub suplementów diety.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi.

Materiały konferencyjne