Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi przyznawania Nagrody za wybitną monografię naukową z dziedziny nauki o żywieniu człowieka (link do regulaminu).

Kandydatów do nagrody może zgłaszać każdy członek Komitetu przesyłając komplet dokumentów na adres Komitetu.

Nagroda ma charakter prestiżowego dyplomu wręczonego nagrodzonemu osobiście (lub przesłanego drogą pocztową) przez Przewodniczącą Komitetu w obecności Dziekana Wydziału Nauk Medycznych PAN.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada 2021.