W związku z informacjami prasowymi w niepokojący sposób komentującymi posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia z dnia 9 maja 2023 r., na którym odbyło się pierwsze czytanie Projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, w tym o zawodzie dietetyka, jak też postulatami zgłaszanymi przez Polski Związek Zawodowy Dietetyków, w tym o wycofaniu zawodu dietetyka z procedowanej Ustawy z powodu braku zapisu o powołaniu samorządu zawodowego, w dniu 17 maja 2023 r. z inicjatywy prof. dr hab. Lidii Wądołowskiej, przewodniczącej Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk odbyło się spotkanie on-line na platformie MS Teams, na którym obecni byli zaproszeni przedstawiciele środowiska:

 1. dr n. o zdr. Grzegorz Kostelecki – prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki
 2. dr n. med. Beata Całyniuk – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki
 3. mgr Bartłomiej Pomorski – prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki Sportowej
 4. dr Damian Parol – członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki Sportowej
 5. prof. dr hab. Jadwiga Hamułka – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych
 6. dr hab. Joanna Bajerska, prof. UPP – przewodnicząca Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych
 7. mgr Karolina Goral – przewodnicząca Sekcji Dietetyki Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego
 8. dr n. o zdr. Magdalena Milewska – członkini Sekcji Dietetyki Medycznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN
 9. mgr Joanna Popek – przewodnicząca Polskiego Związku Zawodowego Dietetyków
 10. mgr Mateusz Witkowski – wiceprzewodniczący Polskiego Związku Zawodowego Dietetyków
 11. mgr Aleksandra Piasecka – członkini Polskiego Związku Zawodowego Dietetyków
 12. r. pr. Konrad Drezno – reprezentujący Polski Związek Zawodowy Dietetyków
 13. prof. dr n. farm. Maria Borawska – wiceprzewodnicząca Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk
 14. prof. dr hab. Agata Wawrzyniak – przewodnicząca Komisji Dietetyki Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk
 15. dr hab. Ewa Lange, prof. SGGW – wiceprzewodnicząca Komisji Dietetyki Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk
 16. dr Danuta Gajewska – członkini Komisji Dietetyki Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk
 17. prof. dr hab. Lidia Wądołowska – przewodnicząca Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk i inicjatorka spotkania

W toku rozmowy przedstawiciele środowisk popierających dalsze procedowanie rządowego Projektu ustawy w Sejmie podkreślali jak długo ustawowa regulacja zawodu dietetyka była oczekiwana, przy wieloletnim zaangażowaniu środowiska w działania mające na celu promowanie takiej Ustawy, tak aby zawód dietetyka był zawodem w pełni prawnie regulowanym, a pacjenci mieli zapewnione bezpieczeństwo zdrowotne na najwyższym poziomie, przy jednoczesnym podniesieniu prestiżu pracy dietetyka w zawodzie.

Jednocześnie większość z zebranych zgodziła się, iż niektóre aspekty prawne Ustawy mogą budzić niepokój, w tym m.in. fakt, iż Ustawa ma dotyczyć łącznie 17 zawodów medycznych, a nie wyłącznie zawodu dietetyka. Podkreślano nieprecyzyjny zapis przepisu przejściowego art. 92 Ustawy, który dopuszcza do zawodu dietetyka osoby, które ukończyły studia w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu medycznego i wykażą się 5 letnim doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu czynności dietetyka, ale nie spełniają ustawowych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, a także brak powołania samorządu zawodowego.

Jednak na dzień dzisiejszy, ważąc wszystkie okoliczności, zgodzono się, że Ustawa ta jest konieczna w celu ochrony prawnej tytułu zawodowego dietetyka, a tym samym zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa zdrowotnego.

Kolejnym koniecznym krokiem powinna być regulacja standardów kształcenia dla zawodu dietetyka, w celu podniesienia jakości kształcenia.

Ostatecznie gremia reprezentujące środowisko polskich dietetyków, niezależnie od zgłaszanych uwag, jednomyślnie poparły Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, w tym zawodzie dietetyka, a postulat Polskiego Związku Zawodowego Dietetyków w sprawie wykreślenia zawodu dietetyka z tej Ustawy uznały za opinię odosobnioną.

Oświadczenie końcowe podpisali w imieniu:

Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Lidia Wądołowska, przewodnicząca

Polskiego Towarzystwa Dietetyki – dr n. o zdr. Grzegorz Kostelecki, prezes

Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych – prof. dr hab. Jadwiga Hamułka, przewodnicząca

Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego – mgr Karolina Goral, przewodnicząca Sekcji Dietetyki

Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN – prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek, przewodnicząca Sekcji Dietetyki Medycznej

Tekst oświadczenia znajduje się tutaj