Kolejna, wspólna z Komitetem Nauk o Żywności PAN
V Konferencja z cyklu "Żywność, żywienie a zdrowie"
pod hasłem "Nanotechnologia w żywności i żywieniu"
odbyła się 6 listopada 2013 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica,
ul. Nowy Świat 72 w Warszawie
Organizator: Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN
 
V Conference of cycle "Food, nutrition and health" entitled "Nanotechnology in food and nutrition"
on 6th November 2013 in Sala Lustrzana - Pałac Staszica, 72 Nowy Świat str., Warsaw, Poland