Skład Osobowy Komisji Wyborczej:

prof. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz - przewodnicząca

dr hab. Halina Weker, prof. IMiD - członek komisji

prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger - członek Komisji

mgr inż. Mariola Araucz - sekretarz

Uchwała  Regulamin