W zawiązku z projektem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk przygotował opinię, której treść zamieszczono poniżej.

Opinia KNŻC PAN