2017 r.

 1. Ciepłowska A, Waszkowiak K, Jędrusek-Golińska A, Szymandera-Buszka K, Kmiecik D, Kobus-Cisowska J. Stan odżywienia i zachowania żywieniowe pracowników biurowych poznańskich korporacji – badania pilotażowe. Probl Hig Epidemiol 2017, 98(4), 387-392. http://www.phie.pl/pdf/phe-2017/phe-2017-4-387.pdf
 2. Kaźmierczak NM., Łukasiewicz K, Niedzielski A. Poglądy, zachowania i zwyczaje żywieniowe występujące w przebiegu ortoreksji. Piel Zdr Publ. 2017, 7(2), 125–133. https://pzp.umw.edu.pl/pl/article/2017/7/2/125/
 3. Kolarzyk E, Kwiatkowski J., Skop-Lewandowska A. Ocena jakości diety kobiet o różnym stanie odżywienia, przy użyciu Indeksu Prozdrowotnej Diety (pHDI-10). Probl Hig Epidemiol 2017, 98(2), 177-182. http://www.phie.pl/pdf/phe-2017/phe-2017-2-177.pdf

 

2018 r.

 1. Demuth A, Nowaczyk P, Czerniak U. Stan odżywienia oraz nawyki i preferencje żywieniowe kobiet leczonych z powodu nowotworu piersi. Probl Hig Epidemiol 2018, 99(2), 172-179. http://www.phie.pl/pdf/phe-2018/phe-2018-2-172.pdf
 2. Gębski J, Jezewska-Zychowicz M, Guzek D, Świątkowska M, Stangierska D, Plichta M. The Associations between Dietary Patterns and Short Sleep Duration in Polish Adults (LifeStyle Study). Int J Environ Res Public Health 2018, 15, 2497. doi:10.3390/ijerph15112497. https://www.mdpi.com/1660-4601/15/11/2497
 3. Kowalkowska J, Wadolowska L, Czarnocinska J, Czlapka-Matyasik M, Galinski G, Jezewska-Zychowicz M, Bronkowska M, Dlugosz A, Loboda D, Wyka J. Reproducibility of a Questionnaire for Dietary Habits, Lifestyle and Nutrition Knowledge Assessment (KomPAN) in Polish Adolescents and Adults. Nutrients 2018, 10, 1845. doi:10.3390/nu10121845. https://www.mdpi.com/2072-6643/10/12/1845

 

2019 r.

 1. Dłużniak-Gołaska K, Panczyk M, Szostak-Węgierek D, Szypowska A, Sińska B. Analysis of the diet quality and dietary habits of children and adolescents with type 1 diabetes. Diabetes Metab Syndr Obes. 2019, 12, 161-170. doi:10.2147/DMSO.S186237. https://www.dovepress.com/analysis-of-the-diet-quality-and-dietary-habits-of-children-and-adoles-peer-reviewed-fulltext-article-DMSO
 2. Krzyżowska S, Matejko B, Kieć-Wilk B, Wilk M, Małecki M, Klupa T. Assessment of selected food intake frequency in patients with type 1 diabetes treated with personal insulin pumps. Rocz Panstw Zakl Hig 2019, 70(3), 259-265. http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/assessment-of-selected-food-intake-frequency-in-patients-with-type-1-diabetes-treated-with-personal-insulin-pumps?lang=pl
 3. Popławska H, Dmitruk A, Holub W. Body composition, physical fitness, nutritional habits and knowledge about food and nutrition in female students of physical education and medicine-related courses. FACTA UNIVERSITATIS Series: Physical Education and Sport 2019, 17/2, 427-436. doi:10.22190/FUPES191018038P. https://core.ac.uk/download/pdf/275907213.pdf
 4. Wojtas N, Wadolowska L, Bandurska-Stankiewicz E. Evaluation of Qualitative Dietary Protocol (Diet4Hashi) Application in Dietary Counseling in Hashimoto Thyroiditis: Study Protocol of a Randomized Controlled Trial. Int J Environ Res Public Health 2019, 16(23), 4841. doi:10.3390/ijerph16234841. https://www.mdpi.com/1660-4601/16/23/4841

 

2020 r.

 1. Bieniek-Walenda J, Brończyk-Puzoń A, Jagielski P. Evaluation of nutrition knowledge using the komPAN questionnaire in acute coronary syndrome patients hospitalized in an invasive cardiology unit A preliminary report. Folia Cardiologica 2020, 15(1), 1–5. doi:10.5603/FC.2020.0012. https://core.ac.uk/download/pdf/288280213.pdf
 2. Duda P, Knysz B, Gąsiorowski J, Szetela B, Piotrowska E, Bronkowska M. Assessment of dietary habits and lifestyle among people with HIV. Adv Clin Exp Med.  2020, 29(12), 1459-1467. doi:10.17219/acem/128234. https://advances.umw.edu.pl/pdf/2020/29/12/1459.pdf
 3. Jezewska-Zychowicz M, Gębski J, Kobylińska M. Food Involvement, Eating Restrictions and Dietary Patterns in Polish Adults: Expected Effects of Their Relationships (LifeStyle Study). Nutrients 2020, 12(4), 1200. doi:10.3390/nu12041200. https://www.mdpi.com/2072-6643/12/4/1200
 4. Kowalkowska J, Wadolowska L, Czarnocinska J, Galinski G, Dlugosz A, Loboda D, Czlapka-Matyasik M. Data-Driven Dietary Patterns and Diet Quality Scores: Reproducibility and Consistency in Sex and Age Subgroups of Poles Aged 15–65 Years. Nutrients 2020, 12(12), 3598. doi:10.3390/nu12123598. https://www.mdpi.com/2072-6643/12/12/3598/htm
 5. Lonnie M, Wadolowska L, Bandurska-Stankiewicz E. Dietary-Lifestyle Patterns Associated with Adiposity and Metabolic Abnormalities in Adult Men under 40 Years Old: A Cross-Sectional Study (MeDiSH Project). Nutrients 2020, 12(3), 751. doi:10.3390/nu12030751. https://www.mdpi.com/2072-6643/12/3/751
 6. Osadnik K, Osadnik T, Lonnie M, Lejawa M, Reguła R, Fronczek M, Gawlita M, Wądołowska L, Gąsior M, Pawlas N. Metabolically healthy obese and metabolic syndrome of the lean: the importance of diet quality. Analysis of MAGNETIC cohort. Nutr J 2020, 19, 19. doi:10.1186/s12937-020-00532-0. https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12937-020-00532-0
 7. Osadnik T, Pawlas N, Lonnie M, Osadnik K, Lejawa M, Wądołowska L, Bujak K, Fronczek M, Reguła R, Gawlita M, Strzelczyk JK, Góral M, Gierlotka M, Poloński L, Gąsior M. Family History of Premature Coronary Artery Disease (P-CAD)-A Non-Modifiable Risk Factor? Dietary Patterns of Young Healthy Offspring of P-CAD Patients: A Case-Control Study (MAGNETIC Project). Nutrients 2018, 10(10), 1488. doi:10.3390/nu10101488. https://www.mdpi.com/2072-6643/10/10/1488
 8. Plichta M, Jezewska-Zychowicz M. Orthorexic Tendency and Eating Disorders Symptoms in Polish Students: Examining Differences in Eating Behaviors. Nutrients 2020, 12(1), 218. doi:10.3390/nu12010218. https://www.mdpi.com/2072-6643/12/1/218
 9. Pracka M, Dziedziński M, Kowalczewski PŁ. The Analysis of Nutritional Habits of the Third Age Students in Poznań. Open Agriculture 2020, 5/1, 21-29. doi:10.1515/opag-2020-0003. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/opag-2020-0003/html
 10. Przybyłowicz KE, Morze J, Danielewicz A, Staniewska K, Dąbrowska A, Baranowska M, Darewicz M, Żulewska J, Staniewski B. Association between Intake of Fermented Dairy Products and Diet Quality, Health Beliefs in a Representative Sample of Polish Population. Proceedings. 2020, 61(1), 26. doi:10.3390/IECN2020-06988. https://www.mdpi.com/2504-3900/61/1/26
 11. Ruszkiewicz K, Jagielski P, Traczyk I. Glycemic control and awareness among diabetic patients of nutrition recommendations in diabetes. Rocz Panstw Zakl Hig. 2020, 71(2), 191-196. doi:10.32394/rpzh.2020.0116. http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/glycemic-control-and-awareness-among-diabetic-patients-of-nutrition-recommendations-in-diabetes?lang=pl
 12. Suliga E, Cieśla E, Michel S, Kaducakova H, Martin T, Śliwiński G, Braun A, Izova M, Lehotska M, Kozieł D, Głuszek S. Diet Quality Compared to the Nutritional Knowledge of Polish, German, and Slovakian University Students—Preliminary Research. Int J Environ Res Public Health 2020, 17(23), 9062. doi:10.3390/ijerph17239062. https://www.mdpi.com/1660-4601/17/23/9062

2021 r.

 1. Bykowska-Derda A, Czlapka-Matyasik M, Kaluzna M, Ruchala M, Ziemnicka K. Diet quality scores in relation to fatness and nutritional knowledge in women with polycystic ovary syndrome: case-control study. Public Health Nutr. 2021, 24(11), 3389-3398. doi:10.1017/S1368980020001755. https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/diet-quality-scores-in-relation-to-fatness-and-nutritional-knowledge-in-women-with-polycystic-ovary-syndrome-casecontrol-study/79560EBC83239A047B344A4FA3C7AF19
 2. Drywień ME, Hamulka J, Jezewska-Zychowicz M. Perceived Nutrition and Health Concerns: Do They Protect against Unhealthy Dietary Patterns in Polish Adults? Nutrients 2021, 13(1), 170. doi:10.3390/nu13010170. https://www.mdpi.com/2072-6643/13/1/170
 3. Gajda R, Jeżewska-Zychowicz M, Raczkowska E. Differences in Dietary Patterns among the Polish Elderly: A Challenge for Public Health. Nutrients 2021, 13(11), 3966. doi:10.3390/nu13113966. https://www.mdpi.com/2072-6643/13/11/3966
 4. Grochowska A, Kubik B, Turska Ł. Effect of health behaviors on metabolic control in patients with type 2 diabetes. Health Problems of Civilization 2021, 15(4), 282-290. doi:10.5114/hpc.2021.109905. https://www.termedia.pl/EFFECT-OF-HEALTH-BEHAVIORS-ON-METABOLIC-CONTROL-IN-PATIENTS-WITH-TYPE-2-DIABETES,99,45407,0,1.html
 5. Ihnatowicz P, Wątor P, Gębski J, Frąckiewicz J, Drywień ME. Are Nutritional Patterns among Polish Hashimoto Thyroiditis Patients Differentiated Internally and Related to Ailments and Other Diseases? Nutrients 2021, 13(11), 3675. doi:10.3390/nu13113675. https://www.mdpi.com/2072-6643/13/11/3675
 6. Jezewska-Zychowicz M, Plichta M, Drywień ME, Hamulka J. Food Neophobia among Adults: Differences in Dietary Patterns, Food Choice Motives, and Food Labels Reading in Poles. Nutrients 2021, 13(5), 1590. doi:10.3390/nu13051590. https://www.mdpi.com/2072-6643/13/5/1590
 7. Kostecka M, Bojanowska M. An evaluation of the nutritional status of elderly with the use of the MNA questionnaire and determination of factors contributing to malnutrition. A pilot study. Rocz Panstw Zakl Hig. 2021, 72(2), 175-183. doi:10.32394/rpzh.2021.0165. http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/an-evaluation-of-the-nutritional-status-of-elderly-with-the-use-of-the-mna-questionnaire-and-determination-of-factors-contributing-to-malnutrition-a-pilot-study?lang=pl
 8. Kurnik-Łucka M, Pasieka P, Łączak P, Rząsa-Duran E, Gil K. Advancing European nutrition – are pharmacists eligible partners in the process? Eur J Clin Nutr 2021, 75, 1349-1358. doi:10.1038/s41430-020-00846-6. https://www.nature.com/articles/s41430-020-00846-6
 9. Małachowska A, Jeżewska-Zychowicz M, Gębski J. Polish Adaptation of the Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ): The Role of Eating Style in Explaining Food Intake—A Cross-Sectional Study. Nutrients 2021, 13(12), 4486. doi:10.3390/nu13124486. https://www.mdpi.com/2072-6643/13/12/4486
 10. Piekarska M, Pszczółka M, Parol D, Szewczyk P, Śliż D, Mamcarz A. Sleeping Disorders in Healthy Individuals with Different Dietary Patterns and BMI, Questionnaire Assessment. Int J Environ Res Public Health 2021, 18(23), 12285. doi:10.3390/ijerph182312285. https://www.mdpi.com/1660-4601/18/23/12285
 11. Ratajczak J, Czerniak U, Wieliński D, Ciekot-Sołtysiak M, Zieliński J, Gronek P, Demuth A. Pro-Healthy Diet Properties and Its Determinants among Aging Masters Athletes. Int J Environ Res Public Health 2021, 18(14), 7614. doi:10.3390/ijerph18147614. https://www.mdpi.com/1660-4601/18/14/7614
 12. Skoczek-Rubińska A, Chmurzynska A, Muzsik-Kazimierska A, Bajerska J. The Association between Fat Taste Sensitivity, Eating Habits, and Metabolic Health in Menopausal Women. Nutrients 2021, 13(12), 4506. doi:10.3390/nu13124506. https://www.mdpi.com/2072-6643/13/12/4506
 13. Suliga E, Sobaś K, Bryk P, Wawrzycka I, Głuszek S. Assessment of eating habits of patients qualified for bariatric surgery – preliminary research. Medical Studies/Studia Medyczne 2021, 37(3), 193-201. doi:10.5114/ms.2021.109563. https://www.termedia.pl/Assessment-of-eating-habits-of-patients-qualified-for-bariatric-r-nsurgery-preliminary-research,67,45329,0,1.html
 14. Traczyk I, Raciborski F, Kucharska A, Sińska BI, Milewska M, Samoliński B, Szostak-Węgierek D. A National Study of Nutrition and Nutritional Status of the Adult Polish Population in the Years 2017–2020 before and during the COVID-19 Pandemic—Design and Methods. Nutrients 2021, 13(8), 2568. doi:10.3390/nu13082568. https://www.mdpi.com/2072-6643/13/8/2568
 15. Zujko ME, Rożniata M, Zujko K. Individual Diet Modification Reduces the Metabolic Syndrome in Patients Before Pharmacological Treatment. Nutrients 2021, 13(6), 2102. doi:10.3390/nu13062102. https://www.mdpi.com/2072-6643/13/6/2102

 

2022 r.

 1. Hamulka J, Frackiewicz J, Stasiewicz B, Jeruszka-Bielak M, Piotrowska A, Leszczynska T, Niedzwiedzka E, Brzozowska A, Wadolowska L. Socioeconomic, Eating- and Health-Related Limitations of Food Consumption among Polish Women 60+ Years: The ‘ABC of Healthy Eating’ Project. Nutrients. 2022, 14(1), 51. doi:10.3390/nu14010051. https://www.mdpi.com/2072-6643/14/1/51
 2. Kosendiak A, Stanikowski P, Domagała D, Gustaw W, Bronkowska M. Dietary Habits, Diet Quality, Nutrition Knowledge, and Associations with Physical Activity in Polish Prisoners: A Pilot Study. Int J Environ Res Public Health 2022, 19(3), 1422. doi:10.3390/ijerph19031422. https://www.mdpi.com/1660-4601/19/3/1422
 3. Małachowska A, Jeżewska-Zychowicz M. Polish Adaptation and Validation of the Intuitive (IES-2) and Mindful (MES) Eating Scales—The Relationship of the Concepts with Healthy and Unhealthy Food Intake (a Cross-Sectional Study). Nutrients 2022, 14(5), 1109. doi:10.3390/nu14051109. https://www.mdpi.com/2072-6643/14/5/1109
 4. Mizgier M, Watrowski R, Opydo-Szymaczek J, Jodłowska-Siewert E, Lombardi G, Kędzia W, Jarząbek-Bielecka G. Association of Macronutrients Composition, Physical Activity and Serum Androgen Concentration in Young Women with Polycystic Ovary Syndrome. Nutrients 2022, 14(1), 73. doi:10.3390/nu14010073. https://www.mdpi.com/2072-6643/14/1/73