Zawód dietetyka jest samodzielnym zawodem medycznym i powinien być umieszczony w wykazie zawodów, dla których, w programach studiów przygotowujących do wykonywania tych zawodów, uwzględnia się standardy kształcenia.

Załączony dokument przedstawia stanowisko Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka w tej sprawie oraz podsumowuje dotychczasową aktywność w pracach związanych z ustanowieniem jednolitych standardów kształcenia dla kierunku dietetyka w Polsce.

Stanowisko – dokument do pobrania