Z przyjemnością pragniemy podzielić się z Państwem nowo opracowanym stanowiskiem Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka w sprawie zasad żywienia dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat) i wczesnoszkolnym (7-9 lat).


Stanowisko opracowano w oparciu o wytyczne i stanowiska międzynarodowych towarzystw naukowych, renomowanych instytucji i zespołów ekspertów, w tym Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej w Polsce, a także przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wyniki badań naukowych w tym zakresie prowadzonych w Polsce.


Integralną częścią stanowiska są modelowe racje pokarmowe opracowane przez Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN, które przedstawiono na tle innych zaleceń – polskich, opracowanych dla populacji generalnej w roku 2004 [Turlejska i in., 2004] i pacjentów szpitali w roku 2001 [Dzieniszewski i in., 2001], a także aktualnych zaleceń dla Amerykanów [Dietary Guidelines for Americans, 2020-2025, 2020].


W nowych, modelowych racjach pokarmowych Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN promuje urozmaiconą dietę, która ogranicza ryzyko przekarmiania dzieci, z dużym udziałem żywności niskoprzetworzonej (np. w grupie tłuszczów rekomendowane jest podawanie dzieciom masła i olejów) oraz zawiera odpowiednią ilość błonnika pochodzącego z warzyw, owoców, nasion, orzechów i limitowaną ilość cukru i słodyczy (im mniej, tym korzystniej dla zdrowia).
Zapraszamy do lektury pełnej treści stanowiska – tekst stanowiska.