Z przyjemnością pragniemy podzielić się z Państwem nowo opracowanym stanowiskiem Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka w sprawie zastosowania systemu znakowania żywności Nutri-Score.

Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk popiera działania ukierunkowane na promowanie prozdrowotnych wyborów konsumentów w celu poprawy zdrowia Polaków. Znakowanie żywności wartością odżywczą ma na celu ułatwienie konsumentom dokonywania właściwych wyborów żywieniowych. System Nutri-Score jest dobrowolnie stosowany w kilku europejskich krajach, dlatego budzi większe zainteresowanie niż inne systemy znakowania żywności. Ponadto, coraz szersze zastosowanie tego systemu zainicjowało rozważania nad jego obligatoryjnym użyciem w Polsce. Mając na uwadze prowadzone aktualnie prace naukowe nad udoskonaleniem algorytmu obliczania punktów w systemie Nutri-Score uważamy, że system ten w odniesieniu do wielu produktów spożywczych może stymulować prozdrowotne zachowania konsumentów, ale nie powinien być stosowany obligatoryjnie, ponieważ nadal wymaga modyfikacji w celu możliwie pełnego odzwierciedlenia wartości żywieniowej produktu spożywczego. System powinien być poddany walidacji przez uprawnione do tego instytucje państwowe oraz poddany analizie pod kątem jego zgodności z krajowym

Zapraszamy do lektury pełnej treści stanowiska – tekst stanowiska.