VI Konferencja wspólna z Komitetem Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk z cyklu "Żywność, żywienie a zdrowie", pod hasłem "Postęp w nauce o sacharydach - aspekty technologiczne i zdrowotne" odbyła się 20 listopada 2014r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

Protokół